Wat wij doen

Previous slide
Next slide

Wat doet RiNet?

Welkom op de website van het “Reproductive Immunology Network Netherlands”, afgekort tot RiNet. Het netwerk omvat een groep van vakgenoten, werkzaam in verscheidene onderzoekscentra binnen Nederland, die zowel toegepast onderzoek als basaal onderzoek verrichten op het gebied van de zwangerschapsimmunologie (ook wel reproductie immunologie genoemd). De kerngroep van RiNet bestaat uit onderzoekers en gynaecologen uit de volgende Universitair Medische Centra: vanuit het Radboudumc Nijmegen (Dr. Renate van der Molen), UMCG Groningen (Dr. Jelmer Prins), LUMC Leiden (Dr. Marie-Louise van der Hoorn, Dr. Michael Eikmans), MUMC Maastricht (Dr. Tim Wolfs) en UMCU Utrecht (Dr. Titia Lely).
Wij beogen de bevordering van toonaangevend onderzoek om meer inzicht te verkrijgen in de rol en werking van het immuunsysteem in zwangerschap, en om mogelijk tot betere behandeling te komen van patiënten met immunologische aandoeningen op het vlak van voortplanting, zwangerschap en geboorte. Onze doelstelling is tevens het stimuleren van samenwerking op nationaal en internationaal niveau. Deze wordt onder andere bereikt door het delen van wetenschappelijke kennis, materialen en technologische inzichten.
De nauwere samenwerking zal meer kansen creëren voor gemeenschappelijke wetenschappelijke publicaties en subsidietoekenningen, en tevens zichtbaarheid creëren richting andere (reproductieve-)immunologie-verenigingen.